✦ BABELICA ✦ ☘︎ 20-21 SEPTEMBER 2024 ⚑ INTERNATIONAL ONLINE BOOK FAIR OF INDEPENDENT PUBLISHING ✦ BABELICA ✦ ☘︎ 20-21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ⚑ FERIA INTERNACIONAL Y EN LÍNEA DE LA EDICIÓN INDEPENDIENTE ✦ BABELICA ✦ ☘︎ 20-21 SEPTEMBRE 2024 ⚑ SALON INTERNATIONAL DE L’ÉDITION INDÉPENDANTE EN LIGNE

Graphic novel

Daniel Majling

RUDO

RUDO

Rudo je komiksová postava nápadne pripomínajúca spisovateľa a dramaturga Daniela Majlinga. V slovenčine vychádza prvýkrát, a to v kompletnom vydaní. Z 15 komiksových poviedok plných irónie i sebairónie, cynizmu, literárnych a spoločenských narážok vyviera najmä kvalitný, miestami až čierny humor.
Rudo sa nevyhýba ani veľkým filozofickým otázkam, o čom svedčia názvy kapitol ako: O zmysle života, Evolučná výhoda, Pravda o Ježišovi Kristovi, Nepríjemnosť na štyri: Smrť. Ale odpovede na základné otázky o (ne)zmysle života, vesmíru a vôbec podáva s originálnou ľahkosťou.

Študoval na Vysokej školy múzických umení v Bratislave, po jej skončení pôsobil ako dramaturg v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Od divadelnej sezóny 2014 / 2015 pracuje v Činohre Slovenského národného divadla v Bratislave.
Je tvorcom komiksov Rudo a Zóna. Prozaická kniha Ruzká klazika sa dostala medzi desať a neskôr aj medzi päť finalistov prestížnej Ceny Anasoft litera 2018. Ruzká klazika získala Cenu čitateľov Anasoft litera 2018 a je laureátom Ceny René 2018.

Rudo is a comic character strikingly reminiscent of the writer and playwright Daniel Majling. From 15 comic short stories full of irony and self-irony, cynicism, literary and social allusions emerges high-quality, sometimes even dark humor.
Rudo does not shy away from big philosophical questions, as evidenced by the titles of chapters such as: On the meaning of life, Evolutionary advantage, The truth about Jesus Christ, The unpleasantness of four: Death. But he gives answers to basic questions about the (un)meaning of life, the universe and everything in general with original ease.

Daniel Majling studied at the Academy of Performing Arts in Bratislava, after graduating he worked as a dramaturge at the Andrej Bagar Theatre in Nitra. Since the 2014 / 2015 theatre season he has been working in the Drama Department of the Slovak National Theatre in Bratislava.
He is the creator of the comic book Rudo and Zone. His prose Ruzzian Clazzic was one of the ten and later one of the five finalists of the prestigious Anasoft Litera Award 2018. Ruzzian Clazzic won the 2018 Anasoft litera Readers' Prize and is a laureate of the 2018 René Prize.

Made with ❤ by PCFH Studio & Thibault Daumain