✦ BABELICA ✦ ☘︎ 20-21 SEPTEMBER 2024 ⚑ INTERNATIONAL ONLINE BOOK FAIR OF INDEPENDENT PUBLISHING ✦ BABELICA ✦ ☘︎ 20-21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ⚑ FERIA INTERNACIONAL Y EN LÍNEA DE LA EDICIÓN INDEPENDIENTE ✦ BABELICA ✦ ☘︎ 20-21 SEPTEMBRE 2024 ⚑ SALON INTERNATIONAL DE L’ÉDITION INDÉPENDANTE EN LIGNE

Children's literature

Marek Vadas , 

Daniela Olejníková ill.

Útek

The Escape

Útek je správou o fantastickej ceste malého chlapca a jeho psa Alana naprieč mestami, krajinami a kontinentmi, na ktorých sa hrdinovia príbehu stretávajú s priateľstvom i odmietaním. Obyvatelia miest sú zosobnením vlastností, ktoré vedú k predsudkom, k odmietaniu čohokoľvek cudzieho a k pohodlnému ospravedlneniu svojho nezáujmu o osudy iného človeka. Dobrodružný príbeh je však aj príležitosťou nazrieť do sveta ľudí, pre ktorých je putovanie cez rozsiahle územia životnou nevyhnutnosťou, a to zvlášť v čase, kedy sa civilizačné pohyby stali témou číslo jeden aj u nás.

Narodil sa v Košiciach odkiaľ po maturite na gymnáziu prichádza do Bratislavy. Absolvent estetiky a slovenského jazyka a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval niekoľko dlhších pobytov v Afrike; v strednej a západnej časti tohto kontinentu (Kamerun, Čad, Gabun, Nigéria) bol dosiaľ sedemkrát. Debutoval roku 1994 prózou Malý román. Zbierka poviedok Zlá štvrť sa v roku 2019 dostala do finálovej destiatky prestížnej ceny Anasoft litera. V roku 2007 cenu Anasoft litera vyhral s knihou Liečiteľ.
Kniha pre deti a mládež Útek bola preložená do jedenástich jazykov.

The Escape by Marek Vadas tells the story of a small boy and his dog Alan as they undertake a fantastic journey through towns, countries, and continents, encountering friendship as well as rejection along the way. The inhabitants of the various places personify character traits such as prejudice, xenophobia, and indifference to the fate of others. This adventure story also offers a glimpse into the world of people for whom journeys across vast distances are a necessity of life, a particularly timely topic when the migration of refugees is at the forefront of public discourse.

Marek Vadas graduated from Aesthetics and Slovak Language and Literature at the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava and has completed several extended stays in Africa. He has been to the central and western part of this continent seven times so far (namely Cameroon, Chad, Gabon, Nigeria. He debuted in 1994 with his prose novel The Little Novel. His short story collection The Wicked Quarter was shortlisted for the prestigious Anasoft Litera Prize in 2019. In the year 2007 his book Liečiteľ (The Healer) won this prestigious award.

Made with ❤ by PCFH Studio & Thibault Daumain