✦ BABELICA ✦ ☘︎ 20-21 SEPTEMBER 2024 ⚑ INTERNATIONAL ONLINE BOOK FAIR OF INDEPENDENT PUBLISHING ✦ BABELICA ✦ ☘︎ 20-21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ⚑ FERIA INTERNACIONAL Y EN LÍNEA DE LA EDICIÓN INDEPENDIENTE ✦ BABELICA ✦ ☘︎ 20-21 SEPTEMBRE 2024 ⚑ SALON INTERNATIONAL DE L’ÉDITION INDÉPENDANTE EN LIGNE

Literature

Jana Beňová

Vandala

Vandala

Kniha poviedok Vandala zachytáva rôzne formy vandalizmu vo vzťahoch. Jednotlivé témy a postavy sa znovu objavujú v odlišných situáciách a z pohľadu iného rozprávača. Tým vytvárajú symetrické geometrické obrazce charakteristické pre mandalu. Na rozdiel od nej však v prípade Vandaly spojenie štvorca a kruhu nevytvára harmóniu, ale napätie. Názov knihy je v skutočnosti odvodený od reklamného sloganu opakujúceho sa v jednej z poviedok – výkriku postavy, ktorá na brooklynskom moste predáva vodu. Eis vóter vandala. Ice water one dollar.

Jej román Plán odprevádzania (Café Hyena) získal v roku 2012 Cenu Európskej únie za literatúru a zatiaľ bol preložený do štrnástich jazykov. Je autorkou troch zbierok poézie a štyroch románov. Od roku 1992 študovala na VŠMU odbor divadelná dramaturgia. V rokoch 2002 až 2009 pracovala v denníku SME ako reportérka, neskôr tri roky ako editorka v Divadelnom ústave. V súčasnosti je na voľnej nohe a spolupracuje s nezávislým Denníkom N.

The Vandala book of short stories captures various forms of vandalism in relationships. Individual themes and characters reappear in different situations and from the perspective of another narrator. This creates symmetrical geometric shapes characteristic of the mandala. In contrast, in the case of the Vandals, however, the combination of a square and a circle does not create harmony, but tension.

Jana Beňová's novel Café Hyena won the European Union Prize for Literature in 2012 and has been translated into fourteen languages. She is the author of three poetry collections and four novels. Since 1992 she has studied theatre dramaturgy at the Academy of Performing Arts. From 2002 to 2009, she worked at the daily SME as a reporter and later for three years as an editor at the Theatre Institute. She is currently a freelance writer and collaborates with the independent Denník N.

Made with ❤ by PCFH Studio & Thibault Daumain